Info om Erbjudanden 2022-12-15

 • En nyhet inför 2023 är att vi har utökat erbjudandet om Synsällskap. Under första halvåret 2023 har du rätt att beställa Synsällskap vid 12 tillfällen á 3 timmar och 70 km bilresa i Synsällskapets bil. Du kan nu vid ett eller flera tillfällen spara 1 av de 3 timmarna och högst 70 km bilresa, till ett annat tillfälle för att då möjliggöra en längre utflykt.

 • En annan nyhet är att vi kommer att arrangera Syndagen 2023 i Skövde Kulturhus onsdagen den 3 maj. Temat är Hjälpmedel med en handfull utställare och intressanta föreläsare. Inbjudan kommer i mars månad.

 • En ytterligare nyhet är ett erbjudande som vi kallar Synprat. Deltagare som skulle vilja få kontakt med någon annan deltagare, kan nu anmäla sitt intresse via projektets telefonnummer 0511-79 80 18 och knappvalet 2. Du blir då uppringd av projektets koordinator Katarina som du noterar ditt intresse för att sedan matcha det med andra deltagare som har visat samma intresse. Vi har testat detta enkla erbjudanden med några deltagare med mycket gott resultat.


Som bilagor till denna information ligger en sammanfattning av projektets sju erbjudanden. Som egna bilagor ligger de nya erbjudandena om Synsällskap och om Synprat.

God Jul o Gott Nytt År!

Jan W Carlsson

Projektledare
0511-79 80 18, Knappval 3 för kontakt
jan@livskvalitetsprojektet.se

Sammanfattning av projektets sju erbjudanden

Projektet Livskvalitet har nedanstående sju erbjudanden om olika typer av stöd. Erbjudandena är kostnadsfria att utnyttja.

 • Synsällskap (en seende person som kommer på besök och kan hjälpa till
  med enkla saker och bjuda på skjuts i sin bil, vid 12 tillfällen á 3 timmar och 70 km under perioden januari-juni 2023)
 • Orientering och käppträning (kurser för att du lättare ska kunna röra dig i din närmiljö)
 • IT-utbildning och IT-support för synskadade (mobil, surfplatta, dator och hjälpmedelsprogram)
 • Synprat (med en annan deltagare i projektet som också visat intresse för att prata om t.ex. erfarenheter, intressen, tips och råd)
 • Råd och stöd i sjukvårds- och myndighetskontakter
 • Stödsamtal vid nedstämdhet
 • Råd och stöd för synskadade i samband med brott

Mer information om ovanstående erbjudanden finns att avlyssna på projektets telefonnummer 0511-79 80 18. Där kan du också anmäla ditt intresse för erbjudandena eller för att bli kontaktad om frågor. Samma information finns i både tal- och textform på projektets hemsida: www.livskvalitetsprojektet.se Välkommen att höra av dig!