Syndagen 2024 – Ett aktivt liv

För tredje året i rad strömmade synskadade gäster från hela Skaraborgs län till Kulturhuset i Skövde för att lyssna till insiktsfulla och underhållande föredrag, studera nya hjälpmedel och umgås med nya och gamla vänner.

Syndagen är ett samarrangemang mellan SRF Skaraborg och Livskvalitetsprojektet med finansiering från Synskadades Vänner Skaraborg. Ordförande i Synskadades Vänner Jan W Carlsson hälsade gästerna välkomna, syntolkade lokalen och informerade om bakgrunden till Livskvalitetsprojektet vars syfte är att höja livskvaliteten för synskadade i Skaraborg med stöd som samhället inte tillgodoser.

Synskadades Vänner är en liten men kapitalstark förening som betalar ut bidrag till enskilda synskadade, de synskadades organisationer och till bl.a. ögonforskningen vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Sammanlagt handlar det om cirka 6 miljoner kronor årligen.

Projektet har för närvarande 133 deltagare. Deltagarna har kostnadsfri tillgång till projektets erbjudanden och Jan W Carlsson uppmanade synskadade att anmäla sig och sprida informationen till sina synskadade vänner.

Påverka sin inställning

Moderator för den tredje Syndagen var liksom tidigare år Anna Bergholtz som med trygghet och engagemang ledde dagens program.

Första föredraget höll Monica Thorén, socionom och samtalsterapeut, som förklarade hur hjärnan fungerar och berättade hur man själv kan påverka sitt humör och sin inställning till livet. Monica tog upp några olika vetenskapliga studier på området och presenterade två gäster på scenen; Kjell Karlsson från SRF Hjo-Tibro-Karlsborg som berättade om bowlingkvällar för synskadade och seende och Gunilla Johansson från SRF Falköping vars stora passion för trädgårdar inte lät sig bromsas av synnedsättningen.

Moderator Anna Bergholtz bidrog själv med sitt intresse för inredning och mode. Att hon som helt blind kan intressera sig för detta har förundrat många men Anna berättade om hur hon gör och tänker och om sitt personligt inredda arbetsrum och hur hon väljer sina kläder.

Att synskadan inte är något hinder för att göra det man ”brinner för” var budskapet som tydligt framgick till de 200 personerna runt borden i kulturhusets stora samlingslokal Valhall.

Utställare, konstnärer, studenter och rundvandringar

Tiden före och efter lunchen kunde gästerna disponera efter tycke och smak. Dagens hjälpmedelsutställare visade upp sina hjälpmedel i den stora utställningslokalen Freja. Utställarna var ICAP AB, PolarPrint AB, IRIS Hjälpmedel, Insyn Scandinavia AB och LVI – Low Vision International.

I år medverkade från Synskadade Konstnärer och Konsthantverkares förening Lisbet Malmborg och Anne Mondotter som ställde ut egna och andra föreningsmedlemmars konst i lokalen Kulturiet. Utställningen var väldigt välbesökt och ytterligare ett exempel på att synskadan inte behöver begränsa ett intresse.

Två studenter från Högskolan i Skövde, Caroline Wibjörk och Emma Persson, hade i sitt examensarbete utvecklat en ny ljudsignal vid övergångsställen. De inbjöd målgruppen att komma och testa signalerna i lokalen Balder.

Kulturhuset erbjöd två guidade rundvandringar; Konstmuseet syntolkade utställda föremål och Stadsbiblioteket berättade vad de kan erbjuda synskadade. Båda rundturerna krävde föranmälan och intresset var väldigt stort, båda grupperna var fullsatta.

SRF Skaraborg

När alla återsamlades runt borden i Valhall presenterades SRF Skaraborgs verksamhet av ombudsmannen Britt Artursson och föreningens nyvalde ordförande Claes-Göran Johansson.

SRF Skaraborg är distriktsorganisationen med åtta lokalföreningar, för i fyra fall fler än en kommun. SRF erbjuder samvaro och glädje för både synskadade och deras anhöriga.

Ögonsjukdomar och behandling

Efter att ha ägnat dagen åt alla möjligheter och hjälpmedel som finns för att hantera synskadan i vardagen var det dags för dagens sista talare; ögonläkaren Ylva Friberg Riad från Ögonmottagningen vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde.

Ylva berättade om flera av de vanligaste ögonsjukdomarna, hur de påverkar synen och vad som kan göras för att underlätta för patienterna. Vetenskapen går ständigt framåt och Ylva gav flera exempel på behandlingar som är annorlunda idag än de var för bara några år sedan.

Efter en omväxlande dag avrundade Anna Bergholtz och Jan W Carlsson från scenen, påminde om Livskvalitetsprojektets hemsida: www.livskvalitetsprojektet.se och hälsade alla välkomna tillbaka till nästa Syndag den 6 maj 2025.

Text: Katarina Stenborg
Foto: Kajsa Thorén

Klicka på bilderna för att se dem i fullskärm. Använd pil framåt och pil bakåt för att förflytta dig mellan bilderna. Högerklicka på bilden (när den är i fullskärm) och välj ”Spara bild som” för att ladda ner respektive bild.

Livskvalitetsprojektets erbjudanden 2024

Synsällskap för perioden januari-juni 2024 innebär att samma regler gäller som under andra halvåret 2023. Projektet erbjuder Dig som deltagare en kostnadsfri möjlighet att boka ett Synsällskap vid 12 tillfällen under perioden januari-juni 2024. Synsällskapet erbjuds helgfri måndag-fredag mellan kl. 8 och 17. Varje tillfälle omfattar högst 3 timmar och innehåller också en möjlighet till resa upp till 70 km i Veteranens bil. Du kan nu vid ett eller flera tillfällen spara 1 av de 3 timmarna och högst 70 km bilresa, till ett annat tillfälle för att då kunna göra en längre utflykt.

IT-support och -utbildning. Projektet erbjuder dig som deltagare kostnadsfri utbildning i hur du använder din smartphone, surfplatta eller dator. Utbildningen ger en introduktion i hur utrustningen fungerar och kan användas, och en djupare kunskap i de hjälpmedelsprogram som finns för synskadade. Projektet erbjuder dig också kostnadsfri support för att avhjälpa problem med din smartphone, surfplatta eller dator.

Samtalsstöd vid nedstämdhet. Det är en möjlighet att kostnadsfritt få samtala med en person som är särskilt utbildad och lämplig för att hålla stödsamtal. Bara att själv få uttrycka sina tankar och känslor för en annan person, startar en läkande process. Med ett professionellt samtalsstöd kan den läkande processen förstärkas.

Rådgivning vid sjukvårds- och myndighetskontakter. Det är en möjlighet till kostnadsfritt stöd för den som har svårt med sina kontakter med sjukvården, kommunen eller andra myndigheter. Om det behövs har projektet tillgång till juridisk experthjälp inom socialförsäkringsrätt, liksom till experter på synskadade personers särskilda behov.

Orientering och käppträning. Syftet med detta stöd är att utveckla förmågan att orientera sig i sin hem- och närmiljö med hjälp av den vita käppen. Att på egen hand kunna ta en kortare promenad, t.ex. runt kvarteret, att hitta till busshållplatsen, närmaste affär, eller till någon bekant i närheten, är sådant som kan stärka självförtroendet och höja livskvalitén. Stödet är kostnadsfritt och ges individuellt av en utbildad och erfaren specialpedagog.

Råd och stöd för synskadade i samband med brott.
Många synskadade personer har särskilda behov i samband med att man blivit utsatt för brott. Det är vanligt att en känsla av skam inställer sig som gör att man inte söker stöd i sin närhet. Att anmäla brottet kan då kännas svårt. Vi har därför tagit fram ett kostnadsfritt stöd för den som utsatts för ett brott eller ett försök till brott. Stödet kan också ges till någon nära anhörig. Stödet ges av en erfaren f.d. polis med specialkompetens inom detta område.

Synprat – en möjlighet att få prata med en annan deltagare i projektet. Vi har mött många synskadade som känner sig ensamma, isolerade och som gärna skulle vilja få kontakt med en annan deltagare för att prata om t.ex. intressen, erfarenheter, tips och råd. Vi kan förmedla kontakt med andra deltagare som visat sådant intresse.

Ovanstående erbjudanden kan beställas via projektets telefonnummer 0511-79 80 18 (Knappval 2). Du blir sedan uppringd om detaljerna kring din beställning.

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledaren Jan Carlsson via 0511-79 80 18 (val 3). Jan ringer sedan upp dig inom kort.

P.S. Syndagen 2024 i Skövde Kulturhus arrangeras den 7 maj 2024. Inbjudan kommer att skickas ut under våren.

Jan W Carlsson
Projektledare

Synskadades Riksförbund (SRF) är en intresseorganisation för synskadade personer. SRF Skaraborg utgörs av en distriktsorganisation med lokalföreningar på kommunal nivå. Vi företräder och driver synskadades frågor i samhället. Vi stödjer också enskilda medlemmar i synrelaterade frågor. Vårt signum är gemenskap och vi arrangerar utbildningar och aktiviteter på både lokal och distriktsnivå. Hos SRF kan du träffa andra synskadade personer och utbyta erfarenheter. Bli en av oss. Tillsammans blir vi starka! Ring 0511-34 79 70 för mer information om medlemskap eller om vår verksamhet.

Med vänlig hälsning,
Britt Artursson
Ombudsman

”Hållbart Anhörigstöd” – Uppstarten

”Vi lyckades skapa det trygga och positiva klimat som fick deltagarna att engagera sig livligt både under programtid, i pauser och vid måltiderna. Min liknelse med en släktträff tycker jag bra beskriver stämningen.” Så sammanfattade Jan Carlsson den behagliga atmosfären under internatets två dagar.

Livskvalitetsprojektet, som arrangerade internatet på Lundsbrunn Resort & Spa den 25-26 november 2023, är ett samarbete mellan Synskadades Vänner Skaraborg och SRF Skaraborg.

Separata program
Huvudsyftet med internatet ”Hållbart anhörigstöd” var att skapa förutsättningar för anhöriga/närstående att känna sig stärkta i sin viktiga roll, allt under trygga och trivsamma former och med kvalificerat stöd från programledarna Monica Thorén och Annika Hähnert.

Programmet för dagarna innehöll gemensamma delar, men i huvudsak separata, alltsammans med ett kravlöst och rofyllt upplägg, så att alla skulle vilja delta. Gott om tid att dela med sig av egna och få ta del av andras erfarenheter, rika tillfällen att reflektera tillsammans och knyta nya kontakter.

För de synskadade hade ombudsmannen Britt Artursson och styrelseledamoten Lennart Häger från SRF Skaraborg satt samman ett lika viktigt och värdefullt program. De synskadade erbjöds ledsagare från Veteranpoolen under den programlagda delen av dagarna så båda grupperna kunde ägna sig helhjärtat åt sina program.

Från Livskvalitetsprojektet medverkade också specialpedagogen Mikael Magnusson, som visade hur ledsagning går till, och koordinatorn Katarina Stenborg, för dagen assisterad av Carina Frid från Veteranpoolen.

”Vi har tillsammans genomfört en aktivitet med bästa möjliga resultat. Det är det fysiska mötet med andra människor i liknande situationer som är det stora värdet”, konstaterade Jan Carlsson när utvärderingsenkäterna var summerade.

Fortsättningen
Internatet var avsett som en investering för att få upp intresset för frågorna om anhörigstödet, testa idéer och vinna erfarenheter.

”Med dessa goda erfarenheter och de idéer som kommit fram före, under och efter internatet, behöver vi diskutera formerna för att gå vidare och för att vidga kretsen deltagare. Vi måste hitta former som är skalbara och engagera SRF både på lokal och distriktsnivå”, konstaterade Jan Carlsson.

Bildtexter med syntolkning

Klicka på bilderna för att se dem i fullskärm. Använd pil framåt och pil bakåt för att förflytta dig mellan bilderna. Högerklicka på bilden (när den är i fullskärm) och välj ”Spara bild som” för att ladda ner respektive bild.

Synsällskap juli-december 2023

Erbjudandet om Synsällskap för perioden juli-december 2023 innebär att samma regler gäller som för första halvåret 2023. För att ta del av hela informationen i text eller tal, välj Synsällskap under rubriken Erbjudanden och stöd.

Syndagen 2023 – en kombination av medmänsklighet och teknik

Två gånger är början på en fin tradition! Så var det när SRF Skaraborg och Projektet Livskvalitet nyligen arrangerade sin andra Syndag i Skövde Kulturhus.   

Syftet med Syndagen är att erbjuda synskadade personer i Skaraborg en möjlighet att under trivsamma former ta del av intressant information av olika slag samt få svar på frågor som känns angelägna. Minst lika viktig under Syndagen är den sociala samvaron och att få chansen att finna nya vänner.  Den 3 maj 2023 samlades drygt 200 personer i kulturhuset, synskadade gäster med eller utan ledsagare, föreläsare och utställare.

Fotograf och journalist Peter Hallbäck dokumenterade dagen i text och bild och materialet kommer att publiceras i Skaraborgs tidningar inom kort. Igenkännandets glädje för dem som var på plats och fin information till synskadade som hade förhinder. Ny chans nästa år den 7 maj 2024!

Klicka på bilderna för att se dem i fullskärm. Använd pil framåt och pil bakåt för att förflytta dig mellan bilderna. Högerklicka på bilden (när den är i fullskärm) och välj ”Spara bild som” för att ladda ner respektive bild.

Fråga: Hur tycker du att dagen har varit?

Utställningen och Miniseminarierna tilldrog sig stort intresse.

Martin Zamora Nilsson, LIV – Low Vision International:
– Ett jättebra och väldigt professionellt arrangemang, bra uppstyrt och välorganiserat, bra med folk och utställningsytor.

Ove Brandberg, ICAB AB:
– Välarrangerat, fint samarbete och ett bra förarbete la grunden för en bra dag. 

Michael Karlsson, INSYN:
– Överlag bra, ett bra arrangemang där deltagarna fick tid på sig att titta på grejorna. Vi kommer absolut tillbaka nästa år. 

Lyckad vernissage av unik digital konstutställning med cirkustema

Synskadade Vänner Skaraborg hade bjudit in till Vernissage av en unik konstutställning på Skara Konsthotell. Vännerna har bidragit till att utställningen kommit till stånd. Vi var 45 personer som samlades en lördag eftermiddag i hotellets konsthall med Anders Zorns, Carl Larssons och Bruno Liljefors målningar på väggarna.

I denna underbara miljö njöt vi av en tvårätters lunch, varefter vernissagen tog vid. Vi fick lyssna till konstnären Ronja Kruus och musikern Niklas Gårdelid beskrivning av sitt gemensamma arbete med en den digital konstutställningen. Ronja har digitalt målat de sex tavlorna med varsin cirkusfigur (clownen, apan osv.), som hon också syntolkat. Niklas har komponerat anpassad cirkusmusik till varje tavla. Vi var mäkta imponerade av deras talang, arbete och resultat. Efter visningen av utställningen, förklarades den invigd med en gemensam skål i cider. Utställningen finns nu att besöka på hemsidan https://www.circusfreak.se/

Samlingen avslutades med ett föredrag av Peter Nordin, som är en stor kännare av Anders Zorn och hans konstnärskamrater. Han berättade om hotellets konstsamling och i synnerhet om konstnären Anders Zorn, på ett så målande sätt att vi alla kunde se tavlorna inom oss.

Info om Erbjudanden 2022-12-15

 • En nyhet inför 2023 är att vi har utökat erbjudandet om Synsällskap. Under första halvåret 2023 har du rätt att beställa Synsällskap vid 12 tillfällen á 3 timmar och 70 km bilresa i Synsällskapets bil. Du kan nu vid ett eller flera tillfällen spara 1 av de 3 timmarna och högst 70 km bilresa, till ett annat tillfälle för att då möjliggöra en längre utflykt.

 • En annan nyhet är att vi kommer att arrangera Syndagen 2023 i Skövde Kulturhus onsdagen den 3 maj. Temat är Hjälpmedel med en handfull utställare och intressanta föreläsare. Inbjudan kommer i mars månad.

 • En ytterligare nyhet är ett erbjudande som vi kallar Synprat. Deltagare som skulle vilja få kontakt med någon annan deltagare, kan nu anmäla sitt intresse via projektets telefonnummer 0511-79 80 18 och knappvalet 2. Du blir då uppringd av projektets koordinator Katarina som du noterar ditt intresse för att sedan matcha det med andra deltagare som har visat samma intresse. Vi har testat detta enkla erbjudanden med några deltagare med mycket gott resultat.


Som bilagor till denna information ligger en sammanfattning av projektets sju erbjudanden. Som egna bilagor ligger de nya erbjudandena om Synsällskap och om Synprat.

God Jul o Gott Nytt År!

Jan W Carlsson

Projektledare
0511-79 80 18, Knappval 3 för kontakt
jan@livskvalitetsprojektet.se

Sammanfattning av projektets sju erbjudanden

Projektet Livskvalitet har nedanstående sju erbjudanden om olika typer av stöd. Erbjudandena är kostnadsfria att utnyttja.

 • Synsällskap (en seende person som kommer på besök och kan hjälpa till
  med enkla saker och bjuda på skjuts i sin bil, vid 12 tillfällen á 3 timmar och 70 km under perioden januari-juni 2023)
 • Orientering och käppträning (kurser för att du lättare ska kunna röra dig i din närmiljö)
 • IT-utbildning och IT-support för synskadade (mobil, surfplatta, dator och hjälpmedelsprogram)
 • Synprat (med en annan deltagare i projektet som också visat intresse för att prata om t.ex. erfarenheter, intressen, tips och råd)
 • Råd och stöd i sjukvårds- och myndighetskontakter
 • Stödsamtal vid nedstämdhet
 • Råd och stöd för synskadade i samband med brott

Mer information om ovanstående erbjudanden finns att avlyssna på projektets telefonnummer 0511-79 80 18. Där kan du också anmäla ditt intresse för erbjudandena eller för att bli kontaktad om frågor. Samma information finns i både tal- och textform på projektets hemsida: www.livskvalitetsprojektet.se Välkommen att höra av dig!

Bilder från Syndagen 2022

Klicka på bilderna för att se dem i fullskärm. Högerklicka på bilden (när den är i fullskärm) och välj ”Spara bild som” för att ladda ner respektive bild.