Samtalsstöd

Ett erbjudande om Samtalsstöd vid nedstämdhet!

I projektet Livskvalitet har vi mött synskadade personer som känner sig ensamma och isolerade. I ensamheten är man också ensam med sina tankar och känslor. Då kan lätt uppkomma mörka tankar och nedstämdhet som påverkar hela livssituationen.

Projektet har därför tagit fram ett Samtalsstöd vid nedstämdhet. Det är en möjlighet att få samtala med en person som är särskilt utbildad och lämplig för att hålla stödsamtal. Bara att själv få uttrycka sina tankar och känslor för en annan person, startar en läkande process. Med ett professionellt samtalsstöd kan den läkande processen förstärkas. Den som ger samtals-stödet kan genom att ställa frågor och bekräfta vad hon eller han hör, leda samtalet och tankarna i en ljusare riktning.

Projektet har träffat avtal med S:t Lukasmottagningen i Skövde (www.sanktlukas.se/skaraborg), som är en en mottagning för personer som har behov av legitimerade psykoterapeuter och legitimerade psykologer för psykoterapi och samtalsstöd. Genom avtalet har vi vid behov snabb tillgång till sådant stöd. Samtalsstödet kan lämnas via telefon, videosamtal eller vid besök på mottagningen i Skövde. I undantagsfall kan besök i hemmet erbjudas.

Projektet kan erbjuda Dig som deltagare en kostnadsfri möjlighet att boka samtalsstöd för högst 5 timmar. Därefter sker en utvärdering av behovet av fortsatt stöd.

Anmälan
Beställ samtalsstöd via projektets telefonnummer 0511-79 80 18 (Knappval 2, val 8). Du blir sedan uppringd om detaljerna i anmälan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledaren Jan Carlsson via 0511-79 80 18 (Knappval 3). Jan ringer sedan upp dig inom kort.