Orientering och käppträning

Erbjudande om kurser i Orientering och käppteknik

Syftet med detta stöd är att utveckla förmågan att orientera sig i sin hem- och närmiljö med hjälp av den vita käppen. Att på egen hand kunna ta en kortare promenad, t.ex. runt kvarteret, att hitta till busshållplatsen, närmaste affär, eller till någon bekant i närheten, är sådant som kan stärka självförtroendet och höja livskvaliten.

Förberedelser
Deltagaren måste av Syncentralen ha fått en vit käpp och introduktion i hur den används.

Deltagarna kommer att kontaktas på förhand för klarlägga den nuvarande förmågan och andra förutsättningar för att delta i kurserna.

Har du frågor om utrustning eller kursen, ring Mikael Magnusson 0703-15 75 93.

Innehåll
Stödet kommer att utformas efter deltagarens förutsättningar och lämnas av synpedagogerna Mikael Magnusson och Anders Josby, som båda har lång erfarenhet av att lämna sådant stöd. Mikael är i första hand ansvarig för kursen Orientering o käppteknik. Vid behov assisterar Anders honom.

Omfattning
Den som beviljas detta stöd kommer att erbjudas en introduktion och grundkunskap, varefter en utvärdering görs av behovet av fortsatta insatser.

Erbjudandet om stöd i form av Orientering o käppteknik innebär 5 tillfällen á 2-6 timmar och erbjuds enskilt eller i grupp med 3-5 deltagare. Något träningstillfälle kan ske i hem- och närmiljön.

Kurserna kommer att erbjudas i SRF Skaraborgs lokaler i Skara.

Stödet är kostnadsfritt för deltagaren. Deltagaren ersätts för egenavgiften i färdtjänst, för biljettutlägg eller för resa med bil med 18,50 kr per mil.

Säkerhet
Deltagaren måste inför och under kursen vara symptomfri och kunna visa upp ett gällande Covid-bevis.

Anmälan
Anmäl dig till kurserna via projektets telefonnummer 0511-79 80 18 (Knappval 2, val 4). Du blir sedan uppringd om detaljerna i anmälan.