Presentation av projektet

Har du en synnedsättning och är bosatt i Skaraborg?

Detta informationsbrev kan avlyssnas på 0511-79 80 18 eller nedan.

Synskadades Riksförbunds Skaraborgsdistrikt (SRF Skaraborg) har fått goda ekonomiska möjligheter av Synskadades Vänner Skaraborg att driva ett flerårigt projekt. Projektet kommer att erbjuda personer med synnedsättning bosatta i f.d. Skaraborgs län möjlighet att förbättra sin livskvalitet genom att delta i aktiviteter som utgår från var och ens behov. Synnedsättningen ska vara sådan att du är inskriven vid Syncentralen.

Kostnadsfria aktiviteter
Att delta i projektets aktiviteter kommer att vara kostnadsfritt och vid behov också att omfatta resor och ledsagare.

Exempel på aktiviteter kan vara utbildning i att använda smarta mobiler och surfplattor, aktiviteter för att öka antalet sociala kontakter och föreläsningar om olika ämnen av särskilt intresse för personer med synnedsättning.

Vi vill att du anmäler dig genom att ringa 0511-79 80 18 och talar in ditt namn och telefonnummer, så kontaktar vi dig.

Så går det till
När du har anmält dig, kommer vi att kontakta dig per telefon för ett samtal om din livssituation. Samtalet kommer att handla om hur du uppfattar din egen livskvalitet och vilka delar du skulle vilja förbättra. Samtalet ska mynna ut i vilka behov du har och vilket stöd du behöver för att tillgodose dessa.

Projektet kommer sedan att, utifrån framkomna behov, sätta ihop passande aktiviteter som kan vara individuella eller i grupp. Du kommer sedan att erbjudas delta. Aktiviteterna kan vara olika varaktiga, från någon enstaka gång till återkommande möten under en längre period, beroende på vad som krävs för att uppnå en bestående förbättring.

Projektet kommer inte att lämna sådant stöd som samhället i övrigt erbjuder. Inte heller kommer vi att bidra till det som kan betraktas som allmänna levnadsomkostnader.

Tidplan för genomförande
Tidplanen är att de inledande samtalen kommer att hållas under hösten 2021 och att aktiviteter kommer att erbjudas från våren 2022.

Den person som kontaktar dig för kartläggningssamtalet har tystnadsplikt om de personliga förhållanden som du berättar om i samtalet.

Projektets behandling av personuppgifter kommer att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen (GDPR). Genom att anmäla dig godkänner du att projektet behandlar dina personuppgifter.

Vi ser fram emot möjligheten att kunna höja livskvaliteten för dig med synnedsättning och hoppas på ett stort intresse för att delta i projektet!

Har du frågor och funderingar är du välkommen att ringa projektledaren Jan Carlsson, som både är ordförande i Synskadades Vänner Skaraborg och styrelseledamot i SRF Skaraborg. Ring 0511-79 80 18 och begär att bli kontaktad.