Projekt Livskvalitet

Välkommen till Projektet Livskvalitets hemsida.

Här finns aktuell information om projektet och dess erbjudanden. Informationen finns både som inläst tal och som text. Anmälan till projektet och dess erbjudanden görs via projektets telefonnummer 0511-79 80 18. Där finns också möjlighet att be om kontakt.

Erbjudanden och stöd

Senaste nytt