Projekt Livskvalitet

Välkommen till Projektet Livskvalitets hemsida.

Här finns aktuell information om projektet och dess erbjudanden. Informationen finns både som inläst tal och som text. Anmälan till projektet och dess erbjudanden görs via projektets telefonnummer 0511-79 80 18. Där finns också möjlighet att be om kontakt.

Erbjudanden och stöd

Senaste nytt

 • Syndagen 2024 – Ett aktivt liv
  För tredje året i rad strömmade synskadade gäster från hela Skaraborgs län till Kulturhuset i Skövde för att lyssna till insiktsfulla och underhållande föredrag, studera nya hjälpmedel och umgås med nya och gamla vänner. Syndagen är ett samarrangemang mellan SRF Skaraborg och Livskvalitetsprojektet med finansiering från Synskadades Vänner Skaraborg. Ordförande i Synskadades Vänner Jan W Carlsson hälsade gästerna välkomna, syntolkade lokalen och informerade om bakgrunden till Livskvalitetsprojektet vars syfte är att höja livskvaliteten för synskadade i Skaraborg med stöd som samhället inte tillgodoser. Synskadades Vänner är en liten men kapitalstark förening som betalar ut bidrag till enskilda synskadade, de synskadades … Läs mer
 • Livskvalitetsprojektets erbjudanden 2024
  Synsällskap för perioden januari-juni 2024 innebär att samma regler gäller som under andra halvåret 2023. Projektet erbjuder Dig som deltagare en kostnadsfri möjlighet att boka ett Synsällskap vid 12 tillfällen under perioden januari-juni 2024. Synsällskapet erbjuds helgfri måndag-fredag mellan kl. 8 och 17. Varje tillfälle omfattar högst 3 timmar och innehåller också en möjlighet till resa upp till 70 km i Veteranens bil. Du kan nu vid ett eller flera tillfällen spara 1 av de 3 timmarna och högst 70 km bilresa, till ett annat tillfälle för att då kunna göra en längre utflykt. IT-support och -utbildning. Projektet erbjuder dig som deltagare … Läs mer
 • ”Hållbart Anhörigstöd” – Uppstarten
  ”Vi lyckades skapa det trygga och positiva klimat som fick deltagarna att engagera sig livligt både under programtid, i pauser och vid måltiderna. Min liknelse med en släktträff tycker jag bra beskriver stämningen.” Så sammanfattade Jan Carlsson den behagliga atmosfären under internatets två dagar. Livskvalitetsprojektet, som arrangerade internatet på Lundsbrunn Resort & Spa den 25-26 november 2023, är ett samarbete mellan Synskadades Vänner Skaraborg och SRF Skaraborg. Separata programHuvudsyftet med internatet ”Hållbart anhörigstöd” var att skapa förutsättningar för anhöriga/närstående att känna sig stärkta i sin viktiga roll, allt under trygga och trivsamma former och med kvalificerat stöd från programledarna Monica … Läs mer
 • Internat om Hållbart anhörigstöd
  Läs mer på Internat om Hållbart anhörigstöd den 25-26 november 2023
 • Synsällskap juli-december 2023
  Erbjudandet om Synsällskap för perioden juli-december 2023 innebär att samma regler gäller som för första halvåret 2023. För att ta del av hela informationen i text eller tal, välj Synsällskap under rubriken Erbjudanden och stöd.