IT-utbildning och IT-support

Erbjudande om utbildning och support på Smartphone, Surfplatta eller Dator!

IT-hjälpmedel i form av smartphone, surfplatta och dator, har gett många synskadade god tillgång till information i alla former. Men vi i projektet Livskvalitet har mött många synskadade som i för liten grad eller inte alls kan använda dessa IT-hjälpmedel. Det stöd som Syncentralen ger är inte tillräckligt för att komma vidare på egen hand.

Projektet Livskvalitet erbjuder därför dig som deltagare kostnadsfri utbildning i hur du använder din smartphone, surfplatta eller dator. Utbildningen ger en introduktion i hur utrustningen fungerar och kan användas, och en djupare kunskap i de hjälpmedelsprogram som finns för synskadade.

Den nya tekniken ställer ibland till tekniska problem, som användaren själv kan ha svårt att lösa. Ett behov finns därför av hjälp med tekniken och handhavandet. Projektet Livskvalitet erbjuder dig också kostnadsfri support för att avhjälpa problem med din smartphone, surfplatta eller dator.

Utbildningen och supporten ges av Thomas Göthberg på Polar Print AB på plats hemma hos dig. Thomas har gedigen erfarenhet av att ge support och av att lära synskadade personer hur man använder IT-hjälpmedel.

Anmälan
Beställ IT-utbildning och -support via projektets telefonnummer 0511-79 80 18 (Knappval 2). Thomas Göthberg ringer sedan upp dig för att höra om vilka behov eller problem, och vilken IT-utrustning du har. Ni kommer också överens om när besöket ska ske.

Om du har frågor är Du välkommen att kontakta Thomas Göthberg på 010-470 99 30.