Råd och stöd i samband med brott

Erbjudande om råd och stöd för synskadade i samband med brott!

I projektet Livskvalitet har vi förstått att synskadade personer har särskilda behov i samband med att man blivit utsatt för brott. Det är vanligt att en känsla av skam inställer sig som gör att man inte söker stöd i sin närhet. Att anmäla brottet kan då kännas svårt. Vi har därför tagit fram ett stöd för den som utsatts för ett brott eller ett försök till brott. Stödet kan också ges till någon nära anhörig.

Stödet inleds med ett samtal där händelsen klarläggs och behovet av stöd identifieras. Stödet kan lämnas inför och vid polisanmälan av brottet, eller vid förhör av målsägande (brottsoffret) och vid uppföljning av utredningsresultat. Vidare kan stöd lämnas för att tillvarata målsägarens rätt under utredningstiden, vid eventuell rättegång och vid kontakt med försäkringsbolag. Om det framkommer behov av stöd från sjukvården eller från psykolog/psykoterapeut eller i form av juridisk sakkunskap, kan sådana stöd också förmedlas.

Stödet kan lämnas på telefon, i videosamtal eller vid hembesök.

Stödet lämnas i första hand av Håkan Carlsson. Håkan är numera pensionerad f.d. chef för polisens nationella utredningsgrupp av brott mot äldre (CIRCA). Han har lång erfarenhet som polis och en specialkompetens om brott mot äldre och personer med funktionsnedsättning.

Projektet kan erbjuda Dig som deltagare en kostnadsfri möjlighet att boka ett rådgivningssamtal med Håkan Carlsson. Resultatet av detta samtal, ligger till grund för fortsatta insatser som också är kostnadsfria.

Beställning
Beställ rådgivningssamtal via projektets telefonnummer 0511-79 80 18 (Knappval 2). Du blir sedan uppringd om detaljerna i beställningen.

Har du andra frågor är du välkommen att kontakta projektledaren Jan Carlsson via 0511-79 80 18 (Knappval 3). Jan ringer sedan upp dig inom kort.