Rådgivning vid sjukvårds- och myndighetskontakter

Erbjudande om rådgivning vid sjukvårds- o myndighetskontakter!

I projektet Livskvalitet har vi mött synskadade personer som drar sig för att ta nödvändiga kontakter med t.ex. sjukvården, kommunen och försäkringskassan om frågor med koppling till synskadan. Andra har i sådana kontakter fått avslag på sin begäran om olika former av stöd.

Projektet har därför tagit fram ett stöd i form av rådgivning vid sjukvårds- och myndighetskontakter. Stödet ges i form ett samtal där nuläget klarläggs med avseende på vad som behöver göras och vad som är gjort. Samtalet sker normalt på telefon, men kan i alldeles särskilda fall erbjudas på plats.

Ifall behov framkommer om inte bara rådgivning utan av biträde i sådana frågor, kan projektet erbjuda ett kvalificerat juridiskt stöd. Stödet lämnas i första hand av Håkan Thomsson. Han har lång erfarenhet av synskadade personers situation som tidigare förbundsordföranden i Synskadades Riksförbund. Håkan har vid behov tillgång till juridisk experthjälp inom socialförsäkringsrätt.

Projektet kan erbjuda Dig som deltagare en kostnadsfri möjlighet att boka ett rådgivningssamtal med Håkan Thomsson. Resulatet av detta samtal, ligger till grund för fortsatta insatser.

Anmälan
Beställ rådgivningssamtal via projektets telefonnummer 0511-79 80 18 (Knappval 2, val 7). Du blir sedan uppringd om detaljerna i beställningen.

Har du andra frågor är du välkommen att kontakta projektledaren Jan Carlsson via 0511-79 80 18 (Knappval 3). Jan ringer sedan upp dig inom kort.