Internat om Hållbart anhörigstöd den 25-26 november 2023

Internat om Hållbart anhörigstöd den 25-26 november 2023

Datum o tid: Lördagen den 25 nov kl. 09.00 – Söndagen den 26 nov kl. 16.00
Plats: Lundsbrunns Resort & Spa
Anmälan: Anmälan görs senast den 6 nov0511-79 80 18, knappval 2, för att tala in ditt namn och telefonnummer. Du blir sedan uppringd om detaljerna.  Efter anmälningstidens utgång kommer besked att lämnas till alla som sökt, om man kom med eller inte. Vid stort intresse kommer platserna att lottas ut.

Målgrupp och Innehåll
Internatet erbjuder 15 synskadade personer i Skaraborg med en varsin anhörig/närstående, möjlighet att träffas under trevliga former för att utbyta tankar, erfarenheter och knyta nya kontakter. Vi hoppas att gott om tid för samtal med andra personer om gemensamma frågor ska ge nya perpektiv på den egna situationen.

Vi erbjuder ledsagare under internatet, för att den anhörige ska kunna delta i egna aktiviteter. Programmet för dagarna innehåller gemensamma delar, men är i huvudsak separata. Formerna kommer att vara trygga, kravlösa och rofyllda, så att alla ska vilja delta.

Guldkanten utgörs av en trevlig miljö, god mat o dryck samt möjlighet till spa-besök. Underhållning kommer också att finnas.

Arrangör
SRF Skaraborg och Projektet Livskvalitet arrangerar internatet. Projektet finansieras av Synskadades Vänner Skaraborg.

Ekonomiska frågor
Internatet är kostnadsfritt för alla deltagare. Deltagare har rätt till ersättning för resor till och från arrangemanget för egenavgifter i färdtjänsten, för biljetter i kollektivtrafik eller för resor med bil med 25,00 kr per mil. Blankett för reseräkning delas ut under internatet.

Frågor på förhand kan ställas till Jan Carlsson via 0511-79 80 18, knappval 3.

Projektet Livskvalitet hoppas att denna inbjudan ska locka till en avkopplande och inspirerande helg under trevliga former!

Varmt välkommen med din anmälan,Jan W Carlsson
Projektledare