Livskvalitetsprojektets erbjudanden 2024

Synsällskap för perioden januari-juni 2024 innebär att samma regler gäller som under andra halvåret 2023. Projektet erbjuder Dig som deltagare en kostnadsfri möjlighet att boka ett Synsällskap vid 12 tillfällen under perioden januari-juni 2024. Synsällskapet erbjuds helgfri måndag-fredag mellan kl. 8 och 17. Varje tillfälle omfattar högst 3 timmar och innehåller också en möjlighet till resa upp till 70 km i Veteranens bil. Du kan nu vid ett eller flera tillfällen spara 1 av de 3 timmarna och högst 70 km bilresa, till ett annat tillfälle för att då kunna göra en längre utflykt.

IT-support och -utbildning. Projektet erbjuder dig som deltagare kostnadsfri utbildning i hur du använder din smartphone, surfplatta eller dator. Utbildningen ger en introduktion i hur utrustningen fungerar och kan användas, och en djupare kunskap i de hjälpmedelsprogram som finns för synskadade. Projektet erbjuder dig också kostnadsfri support för att avhjälpa problem med din smartphone, surfplatta eller dator.

Samtalsstöd vid nedstämdhet. Det är en möjlighet att kostnadsfritt få samtala med en person som är särskilt utbildad och lämplig för att hålla stödsamtal. Bara att själv få uttrycka sina tankar och känslor för en annan person, startar en läkande process. Med ett professionellt samtalsstöd kan den läkande processen förstärkas.

Rådgivning vid sjukvårds- och myndighetskontakter. Det är en möjlighet till kostnadsfritt stöd för den som har svårt med sina kontakter med sjukvården, kommunen eller andra myndigheter. Om det behövs har projektet tillgång till juridisk experthjälp inom socialförsäkringsrätt, liksom till experter på synskadade personers särskilda behov.

Orientering och käppträning. Syftet med detta stöd är att utveckla förmågan att orientera sig i sin hem- och närmiljö med hjälp av den vita käppen. Att på egen hand kunna ta en kortare promenad, t.ex. runt kvarteret, att hitta till busshållplatsen, närmaste affär, eller till någon bekant i närheten, är sådant som kan stärka självförtroendet och höja livskvalitén. Stödet är kostnadsfritt och ges individuellt av en utbildad och erfaren specialpedagog.

Råd och stöd för synskadade i samband med brott.
Många synskadade personer har särskilda behov i samband med att man blivit utsatt för brott. Det är vanligt att en känsla av skam inställer sig som gör att man inte söker stöd i sin närhet. Att anmäla brottet kan då kännas svårt. Vi har därför tagit fram ett kostnadsfritt stöd för den som utsatts för ett brott eller ett försök till brott. Stödet kan också ges till någon nära anhörig. Stödet ges av en erfaren f.d. polis med specialkompetens inom detta område.

Synprat – en möjlighet att få prata med en annan deltagare i projektet. Vi har mött många synskadade som känner sig ensamma, isolerade och som gärna skulle vilja få kontakt med en annan deltagare för att prata om t.ex. intressen, erfarenheter, tips och råd. Vi kan förmedla kontakt med andra deltagare som visat sådant intresse.

Ovanstående erbjudanden kan beställas via projektets telefonnummer 0511-79 80 18 (Knappval 2). Du blir sedan uppringd om detaljerna kring din beställning.

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledaren Jan Carlsson via 0511-79 80 18 (val 3). Jan ringer sedan upp dig inom kort.

P.S. Syndagen 2024 i Skövde Kulturhus arrangeras den 7 maj 2024. Inbjudan kommer att skickas ut under våren.

Jan W Carlsson
Projektledare

Synskadades Riksförbund (SRF) är en intresseorganisation för synskadade personer. SRF Skaraborg utgörs av en distriktsorganisation med lokalföreningar på kommunal nivå. Vi företräder och driver synskadades frågor i samhället. Vi stödjer också enskilda medlemmar i synrelaterade frågor. Vårt signum är gemenskap och vi arrangerar utbildningar och aktiviteter på både lokal och distriktsnivå. Hos SRF kan du träffa andra synskadade personer och utbyta erfarenheter. Bli en av oss. Tillsammans blir vi starka! Ring 0511-34 79 70 för mer information om medlemskap eller om vår verksamhet.

Med vänlig hälsning,
Britt Artursson
Ombudsman