”Hållbart Anhörigstöd” – Uppstarten

”Vi lyckades skapa det trygga och positiva klimat som fick deltagarna att engagera sig livligt både under programtid, i pauser och vid måltiderna. Min liknelse med en släktträff tycker jag bra beskriver stämningen.” Så sammanfattade Jan Carlsson den behagliga atmosfären under internatets två dagar.

Livskvalitetsprojektet, som arrangerade internatet på Lundsbrunn Resort & Spa den 25-26 november 2023, är ett samarbete mellan Synskadades Vänner Skaraborg och SRF Skaraborg.

Separata program
Huvudsyftet med internatet ”Hållbart anhörigstöd” var att skapa förutsättningar för anhöriga/närstående att känna sig stärkta i sin viktiga roll, allt under trygga och trivsamma former och med kvalificerat stöd från programledarna Monica Thorén och Annika Hähnert.

Programmet för dagarna innehöll gemensamma delar, men i huvudsak separata, alltsammans med ett kravlöst och rofyllt upplägg, så att alla skulle vilja delta. Gott om tid att dela med sig av egna och få ta del av andras erfarenheter, rika tillfällen att reflektera tillsammans och knyta nya kontakter.

För de synskadade hade ombudsmannen Britt Artursson och styrelseledamoten Lennart Häger från SRF Skaraborg satt samman ett lika viktigt och värdefullt program. De synskadade erbjöds ledsagare från Veteranpoolen under den programlagda delen av dagarna så båda grupperna kunde ägna sig helhjärtat åt sina program.

Från Livskvalitetsprojektet medverkade också specialpedagogen Mikael Magnusson, som visade hur ledsagning går till, och koordinatorn Katarina Stenborg, för dagen assisterad av Carina Frid från Veteranpoolen.

”Vi har tillsammans genomfört en aktivitet med bästa möjliga resultat. Det är det fysiska mötet med andra människor i liknande situationer som är det stora värdet”, konstaterade Jan Carlsson när utvärderingsenkäterna var summerade.

Fortsättningen
Internatet var avsett som en investering för att få upp intresset för frågorna om anhörigstödet, testa idéer och vinna erfarenheter.

”Med dessa goda erfarenheter och de idéer som kommit fram före, under och efter internatet, behöver vi diskutera formerna för att gå vidare och för att vidga kretsen deltagare. Vi måste hitta former som är skalbara och engagera SRF både på lokal och distriktsnivå”, konstaterade Jan Carlsson.

Bildtexter med syntolkning

Klicka på bilderna för att se dem i fullskärm. Använd pil framåt och pil bakåt för att förflytta dig mellan bilderna. Högerklicka på bilden (när den är i fullskärm) och välj ”Spara bild som” för att ladda ner respektive bild.